اخبار ورزشی » سه بازیکن پی اس جی می توانند در لیست رئال قرار بگیرند