بیت کوین و میلیون ها صندوق امانات

بیت کوین چگونه از رمزنگاری کلید عمومی استفاده می کند؟

قبلا به دفتر کل تمامی تراکنش های بیت کوین یعنی زنجیره بلوکی اشاره ای کردیم. فرض کنید که این دفتر میلیون ها صندوق امانات دارد کهع از شیشه ضد گلوله ساخته شده اند.

هر کدام از این صندوق ها مقدار متفاوتی بیت کوین درون خود دارند اما همگی دربشان قفل است.

علیرغم اینکه همه می توانند محتویات صندوق را ببینند ، اما تنها مالک هر صندوق توانایی گشودن آن را دارد.

این صندوق ها را کلید های عمومی می نامند که همه توانایی دیدن مقادیر درونشان را دارند اما این صاحبین هر صندوق هستند که امکان استفاده و یا گشودن صندوق و دسترسی به بیت کوین هایشان را دارند.

در مثالی که در بخش رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی در بیت کوین مطرح کردیم ، کامران به پارسا پیامی را فرستاد که فقط پارسا می توانست آن را بخواند.

بیت کوین نیز همین کار را می کند ، فقط اینکه ما در سیستم بیت کوین نامه ارسال نمی کنیم بلکه اطلاعات است که به شما می گوید که چگونه محتویات یک صندوق را به دیگری منتقل نمایید.

به منظور استفاده مجدد از مثال ، به نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت . کامران به دنبال ارسال یک بیت کوین به پارسا است پس پیام را به تمامی شبکه ارسال می کند .

این پیام شامل آدرس عمومی پارسا ( مثلا محل صندوق او ) ، مقدار بیت کوینی که می خواهد به پارسا بدهد و امضای دیجیتال به عنوان شاخصه صاحب کلید خصوصی صندوق است.

وقتی کامران پیام را به شبکه می فرستد ، سایر کاربران شبکه ( بیت کوین ) صحت این پیام را تایید می کنند.

اگر تمامی اعداد و نشانه ها تطابق یافت ، تراکنش انجام خواهد گرفت و در نهایت در دفتر کل منتشر می شود.

پس از این مرحله مابقی شبکه متوجه خواهد شد که صندوق سپرده کامران یک بیت کوین کم و به صندوق سپرده پارسا یک بیت کوین اضافه شده است.

از آنجایی که دفتر کل نمایشی عمومی دارد ، مقدار دقیق بیت کوین را در هر صندوق مشخص می کند.